image

วิธีการต่อไฟสำหรับการดิมแบบกดกระเด้ง

  • ใช้กับสวิตซ์แบบกดกระเด้งเท่านั้น
  • ก่อนทำการต่อไฟ ต้องปิดคัทเอาท์ไฟทั้งหมดก่อน
  • รายละเอียดรุ่นของไฟ และ หม้อแปลง ต้องมีการระบุก่อนใช้งานร่วมกัน

วิธีการต่อไฟสำหรับการใช้สวิตซ์ผ่านโมดูล Zigbee สำหรับสมาร์ทโฮม

  • ก่อนทำการต่อไฟ ต้องปิดคัทเอาท์ไฟทั้งหมดก่อนเท่านั้น
  • ต้องมีการเดินสาย Neutron (N) มาที่อุปกรณ์ด้วยทุกครั้ง
  • รายละเอียดรุ่นของไฟ และ หม้อแปลง ต้องมีการระบุก่อนใช้งานร่วมกัน
image
Powered by MakeWebEasy.com